Global Marketing CR
Image default
Artikel marketing

Outplacement: de oplossing in een ontslag

Sommige werknemers zitten in een moeilijke ontslagsituatie. Het moeilijke aan een ontslag is dat medewerkers veel bescherming krijgen vanuit de overheid, waardoor je als werkgever voorzichtig en tactvol met een ontslag om moet gaan om zo niet extra juridische procedures aan je broek te krijgen. Zo gebeurd het dat outplacement steeds populairder wordt in bedrijven. Outplacement tijdens een ontslag is een zachte manier om van een medewerker afscheid te nemen. 

Een medewerker wordt tijdens outplacement geholpen met het zoeken van een nieuwe baan. Op deze manier voorkomt een werkgever hoge kosten omdat een werkgever samen met de medewerker overeenkomt dat ze samen naar een nieuwe baan gaan zoeken. De weinige kosten die dan met het ontslag gepaard gaan zijn de ontslagvergoeding en de kosten van het outplacementbureau. 

Door een medewerker netjes te behandelen en respectvol met een medewerker om te gaan, kun je op een vrij normale en vrij goedkope manier afscheid nemen van de betreffende medewerker. Voor de medewerker zitten er echter wel verplichtingen aan outplacement. De medewerker is met de outplacement wel verplicht om een nieuwe baan te gaan zoeken. Als een medewerker niet op zoek gaat naar een nieuwe baan, kan deze daar verantwoordelijk voor worden gehouden. Het outplacement traject heeft dan ook geen zin. Alle moeite die gedaan is om de medewerker te begeleiden tijdens de zoektocht naar een nieuwe baan en tijdens het solliciteren is dan voor niets. Het is dan de schuld en het probleem van de medewerker dat deze geen baan heeft. 

De werkgever heeft nu alles gedaan wat deze kon doen en kan de medewerker nu uit dienst zetten. Het is alleen wel belangrijk dat een werkgever alle regels omtrent het ontslag in ogenschouw neemt, anders hangt hem een boete boven het hoofd. Alleen als werkgever en werknemer het met elkaar eens zijn in een ontslag hoeft een werkgever zich geen zorgen te maken over consequenties. 

https://carrierepoort.nl/